Peleg Design 大象水流引导器/Jumbo Jr

以色列的Peleg Design设计了这款 大象水龙头。大象喜欢水,小朋友们面临无法控制常规水龙头的问题。于是这头小象帮助小朋友们重新引导水流方向,让小朋友们在刷牙时可以轻易到达

Peleg Design 大象水流引导器/Jumbo Jr

Peleg Design 大象水流引导器/Jumbo Jr

Peleg Design 大象水流引导器/Jumbo Jr

Peleg Design 大象水流引导器/Jumbo Jr

Peleg Design 大象水流引导器/Jumbo Jr

Peleg Design 大象水流引导器/Jumbo Jr

Peleg Design 大象水流引导器/Jumbo Jr

Peleg Design 大象水流引导器/Jumbo Jr

  • Peleg Design 大象水流引导器/Jumbo Jr已关闭评论
  • 269 views
    A+
发布日期:2018年09月14日  所属分类:创意家居
标签: